Průmyslové mytí obalů

Provádíme mytí obalů pro zákazníky z automobilového průmyslu. Mycí linka od firmy NERKON vyhovuje náročným kvalitativním požadavkům našich klientů. Vše je prováděno v souladu s normou ČSN EN ISO 14001:2005, neboť lázeň s mycími prostředky je ekologicky likvidována.

Standardní postup při mytí obalů zahrnuje tyto procesy: